• ΚΟΙΝΟΒ/ΚΟ ΕΡΓΟ

25.10.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Δραματική αύξηση του παραεμπορίου στο κρασί λόγω επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και αποτυχία είσπραξης των προσδοκώμενων φορολογικών εσόδων

21.10.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Αναφορικά με τις ανάγκες που προκύπτουν από την αποστρατεία του μοναδικού διπλωματούχου τοπογράφου μηχανικού, δικαστικού εμπειρογνώμονα και πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που διέθεταν οι Ένοπλες Δυνάμεις

21.10.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Ακάλυπτοι εργαζόμενοι και ωφελούμενοι του προγράμματος των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας

14.10.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ "Ο ΣΥΡΙΖΑ της οικολογίας" έγινε ΣΥΡΙΖΑ της αφισορρύπανσης και παρανομίας

10.10.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Παράταση συμφωνίας του Υπουργείου Υγείας με τον Π.Ο.Υ .(Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας)

28.9.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Οσμή σκανδάλων στο χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της Ψυχικής Υγείας

22.9.2016, ΕΡΩΤΗΣΗ Λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Θήρας / Σύμβαση μεταξύ Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) ΑΕ και ΕΟΠΥΥ